Taller obradoiro de gaitas en Ponteareas

Obradoiro de Gaitas Gil

Os comezos do Obradoiro Gaitas Gil en Ponteareas foron modestos. Na casa familiar alá por 1991, nunha pequena habitación anexa ao salón, Xosé comeza a fabricar os primeiros instrumentos. En pouco tempo o lugar foise quedando pequeno pola demanda dunhas gaitas que empezaban a ter merecida fama.

En 1999 realízase o traslado a un novo local máis amplo e adecuado. É nesa época cando se incorpora Alfonso ao taller e é no céntrico lugar da pontevedresa vila de Ponteareas, onde desde entón prodúcense algunhas das mellores gaitas do mundo. A partir dun coidado labor artesanal, na que se aplican con todo esmero os ensinos do mestre Corral e as evolucións técnicas realizadas polo propio Obradoiro Gaitas Gil.

Obradoiro de Gaitas Gil
Obradoiro de Gaitas Gil

En busca sempre dunha constante mellora o taller dotouse da máis avanzada tecnoloxía para a construción de gaitas, sen abandonar nunca ese acabado artesán, manual, que dota ao produto final da súa excepcionalidade.

A tecnoloxía, sin as mans e a experiencia dun artesán, non sirven de moito. Un artesán de hoxe sin tecnoloxía é anacrónico, Gaitas Gil combina o mellor da tecnoloxía co bo facer de anos de experiencia de Jose Manuel e Alfonso. Deste xeito, os seus instrumentos sacan proveito do mellor dos dous mundos. O Obradoiro conta con ferramentas modernas de precisión que se encargan das tarefas repetitivas e permite que os artesáns adiquen máis tempo ás cousas verdadeiramente importantes nun instrumento musical de calidade, uns remates impecables eunha afinación precisa e estable.

Gaitas tradicionais galegas

Novas técnicas aplicadas aos nosos traballos

Un exemplo da aplicación de novas técnicas atopámolo no tradeado da madeira onde se utilizan brocas canón monolabiales con punta de carburo de alta profundidade. Estas brocas funcionan con aire frío, grazas ao cal a madeira apenas sofre tensións no momento do seu tradeado, permitindo un acabado interior das pezas en espello e sen as marcas que deixaban as antigas brocas en espiral. Ese acabado final axuda á limpeza e calidade do son.

Creación de instrumentos tradicionais galegos

Maquinaria de calidade

Recentemente renovouse boa parte da maquinaria do taller con incorporacións como as fresadoras CNC, que ofrecen a posibilidade de realizar gravados personalizados nas virolas ou na madeira das gaitas, e a posibilidade de tradear os buracos dos punteiros cunha exactitude e calidade non conseguidos antes coas brocas comúns.

O noso obradoiro en Ponteareas

A finais do ano 2017 o Obradoiro Gaitas Gil trasládase a un novo emprazamento no Centro de Ponteareas . O novo e definitivo local ten mais de 360 metros cadrados, o que nos permite ter nova maquinaria , que antes por motivos de espazo éranos imposible ter,e fai máis cómodo o traballo diario, asi como ter unha exposición das nosas gaitas e poder mostrar as nosas coleccións de gaitas e punteiros , asi como nosa espectacular colección de frautas traveseras antigas.